Psihoterapija i klinička supervizija online

virtuelni kabinet dr. bogdanović

Dobrodošli u Virtuelni Kabinet za Psihoterapiju i Kliničku Superviziju Dr. Bogdanović
Go to Stručnost pre svega

Stručnost pre svega

Više od 15 godina kontinuiranog stručnog usavršavanja i kliničke prakse u oblastima Psihoterapije, Psihološkog Savetovanja, Treninga i Kliničke Supervizije – u zemlji i inostranstvu. Nacionalna i evropska sertifikacija i licenca u oblasti kliničke Psihoterapije. Kontinuirano usavršavanje na prestižnim američkim Trening Institutima

Go to psihoterapija online

psihoterapija online

Tradicija i internet tehnologija omogućavaju danas tzv. Web Based Therapy (WBT) ≡ Psihoterapija putem Skype-a ≡ Implementacija najsavremenijih trendova i protokola u psihoterapijskom radu Online. Radite na sebi iz udobnosti Vašeg doma sa internacionalno priznatim stručnjakom

Go to Klinička Supervizija online

Klinička Supervizija online

Savremeni program Kliničke Supervizije Online namenjen Edukantima i Psihoterapeutima prevashodno humanističkih orijentacija. Teorijska i praktična integracija savremenog Klajnijanskog i Bionovog pristupa u razumevanju Primitivnih Mentalnih Stanja u radu sa tzv. ‘teškim pacijentima’

Dr. Saša Bogdanović

Doktor Medicine, MSc ≡ Sertifikovani i Licencirani Psihoterapeut ≡ Trener ≡ Klinički Supervizor ≡ (EAP, EABP, USABP, SDPTS) ≡ New York City, NY
'Ljubav, rad i znanje su izvorišta našeg života. Njime treba i da upravljaju.' W. Reich

Telesni Psihoterapeut, Grupni Analitičar, Grupni Psihoterapeut. Psihodinamski Organizacioni Konsultant. Dr. Bogdanović je Psihoanalitičar u Treningu (Doctorate), Klinički Supervizor. Autor i Trener CoreDynamics© postdiplomskog specijalističkog nivoa treninga u oblasti Psihotraumatologije u modalitetu Telesnih Psihoterapija i Somatske Psihologije. Takođe je Klinički Supervizor Programa SomatoDynamics© ≡ Napredni nivo Kliničke Supervizije u psihoanalitičkom pristupu razumevanju i rekonstruktivnom radu sa Primitivnim Mentalnim Stanjima. Polja kontinuiranog specijalističkog usavršavanja: Psihotraumatologija, Klinička Supervizija, Psihoonkologija, savremeni Klajnijanski i Bionov psihoanalitički pristup, Socio-Analiza i sistemsko-psihodinamski pristup razumevanju psihodinamike Organizacija, Institucija i Društva, psihoterapijski i savetodavni rad sa LGBTQ populacijom. Internacionalno priznati stručnjak, Dr. Bogdanović je u specijalističkim usavršavanjima na prestižnim američkim Trening Institutima. Živi i radi u New York-u.

  • Psihodinamska Psihoterapija Online

  • Savremena Psihoanaliza Online

  • Grupna Psihoanalitička Psihoterapija Online

  • Razumevanje Primitivnih Mentalnih Stanja i Integrativni pristup namenjen stručnjacima humanističkih orijentacija

psihoterapija

Psihoterapijski modaliteti

Psihoanalitička Psihoterapija Online

Ovaj vid terapije je manje intenzivan u odnosu na Psihoanalizu obzirom da pacijent ne leži na kauču a terapija se odvija ‘licem u lice’, jednom do tri puta nedeljno. Trajanje seanse je 45 – 50 minuta. Ogromna prednost Psihoanalitičke Psihoterapije leži i u činjenici da je usmerena na otklanjanje uzroka psiholoških problema čime je omogućena rekonstrukcija ličnosti sa trajnim rezultatima. Ovaj vid terapije u potpunosti je kompatibilan sa savremenim WBT pristupom i upotrebom Skype-a. Ipak, neophodno je ispoštovati princip psihoanalitičke dijagnostike i jasnih indikacija za rad putem Skype-a.
Psihoanalitička Psihoterapija – često se naziva još i Psihodinamskom – je terapijski modalitet razvijen iz izvorne Psihoanalize i kompatibilan sa upotrebom Interneta. Psihoterapija izbora je jer omogućava trajne i dubinske psihološke promene.

Psihoanaliza Online

Psihoanaliza je najstariji, najkompleksniji i najdublji oblik psihoterapije čiji je cilj i rekonstrukcija ličnosti. Iz Psihoanalize su se razvili svi ostali tradicionalni priznati psihoterapijski pravci danas. Analitička tehnika podrazumeva da pacijent leži na kauču 3 – 5 puta nedeljno, u trajanju od 45 minuta. O superiornosti Psihoanalize i psihoanalitičkih teorija govori i činjenica da je rekonstrukcija ličnosti nemoguća bez primene ovih znanja, i savremena psihoanalitička teorija danas se uveliko re-integriše u konceptualno-teorijske okvire različitih terapijskih modaliteta. Psihoanaliza zasluženo ostaje i dalje najkompleksniji, najintenzivniji i najdublji oblik terapije.
Psihoanaliza se polako uvodi u spektar psihoterapija koje je moguće primeniti i putem interneta (WBT) – audio-vizuelna komponenta je neophodna. Za Psihoanalizu Online je neophodno ispoštovati visoko specifične kriterijume.

Grupna Analiza Online

Grupna Analiza je najkompleksniji i najdublji oblik grupne psihoterapije čiji je cilj ne samo uspešno i trajno razrešavanje uzroka psihološko-emocionalnih problema, već i rekonstrukcija ličnosti koju najčešće nije moguće postići drugim oblicima grupne psihoterapije. Grupa najčešće broji 7-9 članova koji se redovno, jednom nedeljno, u trajanju od 90 minuta okupljaju zajedno sa Grupnim Analitičarem. Kompleksan konceptualno-teorijski opus Grupne Analize, koji se u velikoj meri oslanja na psihoanalitičku teoriju, danas koriste pojedini grupno-psihoterapijski modaliteti koji, manje ili više uspešno, streme rekonstrukciji ličnosti.
Grupna Analiza kao izvanredno dubinski psihoterapijski proces, omogućava ubrzanu promenu kod pacijenata obzirom da je grupa kao celina izuzetno moćan instrument ne samo psihološke promene već ukupnog rasta i razvoja pacijenata.

Kontakt i zakazivanje

Hvala Vam na ukazanom poverenju!