Dr. med Saša Bogdanović, Doktor Medicine, MSc. Sertifikovani i Licencirani Psihoterapeut. Nosilac Nacionalnog Sertifikata za Psihoterapiju Saveza Društava Psihoterapeuta Srbije (SDPTS) čiji je i punopravni član. Dr. Bogdanović je nosilac i prestižnog Evropskog Sertifikata za Psihoterapiju (ECP) Evropske Asocijacije za Psihoterapiju (EAP).

Akreditovani je Telesni Psihoterapeut Evropske Asocijacije za Telesnu Psihoterapiju (EABP) pri kojoj je i dugogodišnji član Peer Review Board-a za Internacionalni Časopis Telesne Psihoterapije (IBPJ) "Umetnost i Nauka Somatske Prakse" - Evropska Asocijacija za Telesnu Psihoterapija (EABP) i Američka Asocijacija za Telesnu Psihoterapiju (USABP). Trener i Klinički Supervizor.

Dr. Bogdanović je član Srpskog Lekarskog Društva (SLD) i Sekcije za Psihoterapiju SLD. Punopravni član je  Srpske Asocijacije za Telesnu Psihoterapiju. Edukovan je u Grupnoj Analizi (DGAB, GASI, E.G.A.T.I.N.) pri Trening Institutu Društva Grupnih Analitičara Beograd (EAPTI), kao i Socio-Analizi i Psihoanalitičkom Organizacionom Konsaltingu (Sistemsko-psihodinamski pristup u razumevanju Institucija, Organizacija i Društva; DGAB, ISPSO).

Autor je u oblasti Grupne Analize, Somatskog i Psihoanalitičkog pristupa u Psihotraumatologiji.  Autor i Voditelj je specijalizovanih edukativnih workshop-ova u oblasti grupne i individualne kliničke Supervizije, Psiho-Somatske Integracije i Integrativnog Psihodinamskog pristupa u Psihoterapiji, u zemlji i inostranstvu.

Dr. Bogdanović je specijalizovan u oblasti Psihotraumatologije - Senzorimotorni i Psihoanalitički Pristup u radu sa traumama.

 

Kontinuirana specijalistička usavršavanja u oblastima:

Klinička Supervizija

Granična (borderline) organizacija i psihodinamika

Spektar psihosomatskih poremećaja

Spektar autističnih fenomena kod neurotičnih pacijenata

Depresivni, anksiozni i fobični poremećaji

Psihoseksualni razvoj i problemi samoprihvatanja polnog i seksualnog identiteta - prirodne datosti LGBTQ

Psihoonkologija - psihoterapija u malignoj bolesti

Savremeni klajnijanski i bionijanski pristup u razumevanju Primitivnih Mentalnih Stanja

 

Polja posebnog interesovanja i kontinuiranog usavršavanja:

Socio-Analiza i Institucionalna Psihodinamika

Psihotraumatologija

Razumevanje i analiza Primitivnih Mentalnih Stanja

Klinička Supervizija u oblasti psihoanalitičkog pristupa, kao i Integrativne Telesne Psihoterapije

Analiza i klinička upotrebu kontratransfernih sadržaja i fenomena

 

Dr. Bogdanović živi i radi u New York-u. U naprednom (Doctorate) treningu je u Psihoanalizi (IPA, APA) sa akcentom na savremenoj klajnijanskoj i bionijanskoj analitičkoj orijentaciji, na prestižnim američkim Psihoanalitičkim Trening Institutima.