LGBT Afirmativna Psihodinamska Psihoterapija Online

LGBT Afirmativna Psihodinamska PsihoterapijaLGBT Afirmativna Psihodinamska Psihoterapija Online

Ovo je poseban vid psihodinamski orijentisane psihoterapije namenjen LGBT populaciji građana.

Savremeni trendovi u oblasti psihoterapije i savetovanja svakako da podrazumevaju pružanje stručne pomoći i adekvatne podrške marginalizovanim grupama u društvu. Na žalost, Republika Srbija i dalje ima izražen problem krize identiteta koji se neminovno projektuje i na sve njene građane, a pogotovo je izražen problem marginalizacije i stigmatizacije naših građana koji su drugačije seksualne datosti (orijentacije). Izgleda da nas “mračna istorija” ničemu nije naučila. Problematika o kojoj govorimo je izrazito kompleksna i prožima sve nivoe jednog društva. Na kraju, uvek se po pravilu, prelama na plećima pojedinca. Društvena klima i dalje je na taj način politički (prvenstveno) organizovana, da ne ostavlja dovoljno prostora prihvatanju i negovanju različitosti koliko pre kritici i osudi svih punopravnih članova društva kojima su, u konkretnom slučaju, uskraćena i osnovna ljudska prava. Socijalna psihopatologija prožima same temelje LGBT pojedinca ne ostavljajući mu gotovo ikakvog prostora za zdrav rast i razvoj u društvu u kojem dominira sistemska homofobija. Posledice ovakve patološke društvene dinamike su devastirajuće za LGBT pojedinca, njegov doživljaj sebe i društva kojim je okružen. Ovakva situacija je, slobodno se može reći, odraz nivoa zrelosti ukupne društvene svesti. Mnoge porodice su nepovratno razorene i mnogi ljudski životi ireverzibilno izmenjeni ili izgubljeni samo zato jer je pojedinac drugačije seksualne datosti. Manipulacija strahom je i dalje ‘light‘ motiv savremene civilizacije, a pogotovo naglašena u društvima u tranziciji. O ovoj pojavi bi se moglo još mnogo toga reći i napisati, ali čini se nikad dovoljno. Virtuelni Kabinet za Psihoterapiju i Kliničku Superviziju Online Dr. Bogdanović posebno je posvećen pružanju adekvatne i stručne psihološke podrške i psihoterapijske pomoći građanima koji su marginalizovani kao “pripadnici LGBT populacije“. Neophodno je pružiti adekvatnu podršku svim ravnopravnim građanima Republike Srbije, a javnost kontinuirano edukovati o osnovnim ljudskim pravima u borbi protiv diskriminacije.

 

Psihoterapijski pristupi:

LGBT Afirmativna Psihodinamska Psihoterapija Online predstavlja posebnu vrstu psihodinamski orijentisane psihoterapije koja za osnovni cilj ima samoprihvatanje sopstvene seksualnosti klijenta/pacijenta. Homoseksualnost, biseksualnost i transrodni seksualni i rodni identitet nisu bolest već prirodna datost čoveka. Prihvatanje i afirmacija suštinskog seksualnog i rodnog identiteta je ključna komponenta i u oporavku pacijenta od drugih komorbiditetnih poremećaja (zloupotreba psihoaktivnih supstanci, samopovređivanje, samopovređujuće ponašanje, promiskuitet i rizično ponašanje, i dr.) Neretko su pacijenti suočeni sa teškom patnjom, depresijom, dubokim anksioznostima, agresivnošću, osećanjima stida i sramote, teškim porodičnim problemima (odbacivanje, zanemarivanje, zlostavljanje, i dr.), traumatizacijama, problemima u seksualnom funkcionisanju (impotencija, seksualne uloge, gubitak libida, itd.), problemima introjektovane homofobije i drugim nesvesnim mehanizmima koji prate probleme neprihvatanja seksualnog i/ili rodnog identiteta. Kako je reč o identitetu i izvanredno složenim konstelacijama Self-a, LGBT Afirmativna Psihoterapija za cilj ima pored prihvatanja seksualnog i/ili rodnog identiteta, gubitak simptoma, i rekonstrukciju ličnosti. Seanse se odvijaju jednom do tri puta nedeljno (najčešće dva puta nedeljno), u trajanju od 50 minuta, uz poštovanje najviših etičkih standarda dobre profesionalne prakse i maksimalne diskrecije i zaštite privatnosti klijenata/pacijenata.

LGBT Afirmativno Savetovanje Porodice – u toku psihoterapije LGBT pojedinca neretko se dešavaju značajne promene i u dinamici porodičnih odnosa, pogotovo kada se pojedinac odluči da sa svojim najbližima podeli istinu o sebi i svom seksualnom identitetu – svojoj prirodnoj datosti. Često to mogu biti traumatična iskustva za porodicu kao celinu. Afirmativno psihološko savetovanje porodice ima za cilj da pruži članovima porodice neophodnu podršku i pomoć u procesu prihvatanja seksualnog identiteta i prirodne datosti svog bliskog člana, remodeliranje porodičnih odnosa i uspostavljanje optimalno zdrave, afirmativne i negujuće porodične konstelacije. Ovo je dubok transformativni proces u kojem je poželjno da učestvuju najbliži članovi porodice. Seanse se odvijaju jednom do dva puta nedeljno, u trajanju od 75 minuta, upotrebom Skype-a.