OSNOVNE PREPORUKE

  • Kako biste bolje planirali eventualni početak psihoterapije preporuka je da se terapijske seanse odvijaju istim danom u nedelji i u isto vreme, a u trajanju od 50 minuta. Zbog specifičnosti Skype pristupa i vremenske razlike princip je da se ukupan broj terapijskih seansi u jednom mesecu uplaćuju unapred i to najćešće početkom meseca za dati mesec (najčešće 4 do 8 terapijskih seansi mesečno, a u zavisnosti od dogovorene dinamike).
  • Skype psihoterapija se odvija upotrebom audio-vizuelne komunikacije (web kamera i mikrofon), i u toku seanse je neophodno da budete u prostoru koji omogućava potpunu privatnost i udobnost. U toku seansi je poželjno da se ne konzimiraju duvan, hrana ili pića kako bi terapijski fokus bio prevashodno na neometanoj i slobodnoj komunikaciji.
  • Terapijske seanse se odvijaju poštovanjem principa potpune diskrecije i maksimalno se štiti privatnost klijenta, kao i sadržaj terapijskih seansi, pa je savet da se email komunikacija koristi za dogovaranja oko termina i tehničkih detalja prevashodno (ovo i iz razloga jer prosto ne možemo garantovati sigurnost email komunikacije u današnje vreme).

 

SUPERIORNOST SAVREMENOG PSIHOANALITIČKOG PRISTUPA

Važno je znati da postoje različiti psihoterapijski pravci sa različitom terapijskom efikasnošću. Nije svejedno za koji psihoterapijski pravac (modalitet) se odlučujete. Superiornost psihoanalitičkog modaliteta kao tradicionalno najstarijeg i najkompleksnijeg modaliteta, koji se kontinuirano razvija više od jednog veka, iz kojeg su se vremenom razvijali manje ili više uspešni terapijski pravci, potvrđena je kako u višedecenijskoj praksi tako i najnovijim studijama. Psihoanalitički pravac poseduje objektivno najpotpuniju teoriju psihološkog razvoja i razumevanja patopsihologije ličnosti, i na psihoanalitičke teorije se danas oslanja mnogo drugih terapijskih pravaca. Osim toga, psihonalitički pravac je jedini koji omogućava dubinsko razumevanje psihodinamike i rekonstrukciju ličnosti. Drugi terapijski pravci ne poseduju ovaj kvalitet već su pre usmereni na simptom ali ne i razrešavanje uzroka psihološkog ili psihosomatskog simptoma. Ovo najčešće u praksi znači da se donekle postiže gubitak simptoma zbog kojeg se pacijent najčešće javlja na terapiju ali bez dubinskog razrešenja uzroka simptoma što na žalost dovodi do ponovnog vraćanja simptoma, a neretko i pogoršanja tokom vremena. Zbog toga ne čudi eksplozija terapijskih pravaca danas koji nude tzv. 'brzo i efikasno' rešavanje psihološklih problema, u kratkom vremenskom periodu.

Međutim, u kliničkoj praksi se sve češće srećemo sa pacijentima koji se obraćaju ponovo za pomoć nakon neuspešnog tretmana u pomenutim terapijskim pravcima. Ovo na žalost ne iznenađuje kada se u obzir uzme činjenica da se simptom najšeće vraća ili pogoršava kada se ne razreše uzroci simptoma, najčešće duboko smešteni u nesvesnom delu ličnosti. Svakako da postoje kategorije pacijenata kojima površniji pristup kroz kratkotrajne terapije i savetovanja više odgovaraju od tradicionalnog dubinsko-rekonstruktivnog pristupa. Kompleksna psihoanalitička dijagnostika i neophodna procena omogućavaju adekvatnu selekciju pacijenata koji se svakodnevno interesuju za Psihoanalizu i Psihoanalitičku Psihoterapiju. Ovo praktično znači da je dijagnostička procena podobnosti za psihoanalitički tretman izuzetno značajan faktor u pažljivoj selekciji pacijenata, i kada se zaključi da za pacijenta psihoanalitički pristup nije adekvatan pacijentu se daje preporuka za adekvatniji terapijski modalitet ili se upućuje na psihološko testiranje.

Neretko se u praksi srećemo sa pacijentima za koje se zaključi da psihoanalitički tretman ne bi bio tretman izbora. U takvim situacijama pacijentu se preporučuje psihološko testiranje koje obavljaju Diplomirani Psiholog ili Specijalista Kliničke Psihologije. Svrha ovog testiranja, pored detaljne Psihodijagnostike, je da se pacijentu preporuči i adekvatan psihoterapijski pravac i obezbedi savet za dalje lečenje.

Savremeni psihoanalitički pristup danas, slobodno se može reći, dominira u psihoterapijskom polju. Sve je više Psihoterapeuta koji se interesuju za psihoanalitički trening radi daljeg usavršavanja, a naročito kada je reč o psihoterapiji tzv. 'teških pacijenata' sa kojima je nemoguće uspešno raditi bez razumevanja i adekvatne kliničke primene psihoanalitičkih teorija i tehnika. U razvijenim zemljama sveta, među kojima su svakako i Sjedinjene Američke Države, psihoanalitički trening je postao trening izbora za rad sa kliničkom populacijom pacijenata, koji podrazumeva i neophodnu saradnju sa poljem Psihijatrije. Specijalistička usavršavanja u oblasti psihoanalitičkog pristupa podrazumevaju pored savremene Psihoanalize i: Psihoanalitičku Psihoterapiju, Psihodinamski Orijentisanu Psihoterapiju, Kratkotrajnu Psihodinamsku Terapiju, Transferom Fokusiranu Terapiju; ali i različite pravce unutar Psihoanalitičkog polja.


 

Skype th
Dr. SB